Cursus overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van de cursussen, de inhoud en geplande data.

Voorjaar 2018
20 april 2018: GPS Vervolg
8 mei 2018: MC Start
16 mei 2018: Grip 3D
18 mei 2018: Hoogtemaatvoeren
23 mei 2018: MC Next
29 mei en 5 juni 2018: Total Station Basis
4-5, 12, 19-20, 26-27 en 29 juni 2018: Leergang Praktijk Landmeetkunde
8 juni 2018: Theodoliet
15 juni 2018: Geo-informatie/Landmeten
18 juni 2018: CAD voor de maatvoerder
20 juni 2018: Tekening lezen/Hoogtemaatvoering
26 juni 2018: Total Station Vervolg

Leergang Landmeten
Cursus GPS Basis
Cursus GPS Vervolg
Cursus Hoogtemaatvoeren
Cursus MC Start
Cursus MC Next
Cursus Move 3D
Cursus Tekeninglezen Hoogtemaatvoering
Cursus Theodoliet Basis
Cursus Total Station Basis
Cursus Totaal Station Gevorderd
Workshop Geo-informatie en landmeten
Cursus CAD voor de maatvoerder
Workshop Grip op 3d informatie
Summerschool Meten voor de BGT

Voor meer informatie en inschrijven voor een cursus, stuur een e-mail naar cursus@leop-bv.nl met in de mail duidelijk vermeld over welke opleiding het gaat.